(english version below)
Ervaren (content & community) marketing specialist

Let op: wij zoeken geen (online) marketing bureaus
We staan voornamelijk open voor freelancers & part timers.


Bayu

Bayu is een opkomend mode merk met bekendheid in bikini’s. Wij focussen ons simpel weg op product, content en community. Wij hebben een grote naamsbekendheid onder onze doelgroep, hebben veel goodwill onder medium en grote influencers en we groeien snel waardoor we nieuwe kansen aanboren. Het organiseren van korte en lange termijn pop-up stores in Amsterdam, Bali en Kaapstad zijn nabije toekomstplannen. Ook hebben we zojuist een nieuwe stijlvolle showroom ruimte geopend voor content productie en community events.


Wie zoeken wij
- Je bent een allround marketing specialist met meerdere jaren ervaring in soortgelijke bedrijven.
- Je hebt ervaring met online en offline marketing, community building, content strategieën en goed gestructureerde campagnes.
- Je houdt van een moeilijke uitdaging en je kan creatieve oplossingen bedenken. Je bent een doorzetter en bijt je in iets vast als het moeilijk wordt.
- Je begrijpt de mode markt en kan meedenken vanuit het perspectief van een directeur en niet alleen als de marketing manager.


Doelen:
- Verkoop in laagseizoen verdubbelen (mede dmv verkoop andere product categorieen vergroten)
- Verkoop in het hoogseizoen met 20% verhogen
- Meer klanten aantrekken, converteren, binden en upsellen.
- Actieve community opzetten, onderhouden en centraal maken in bedrijfsprocessen
- Campagne systemen optimaliseren en efficienter maken (in monday.com)


Bottlenecks:
- Constant nieuwe collecties, geen AIS
- In Nederland worden we gezien als duur, in het buitenland als goedkoop
- Getalenteerde en soms lichtelijk turbulente collega’s en werkplek
- Geen grote budgetten en een klein team


Assets:
- Visueel creatief genie als collega
- Merk heeft grote naamsbekendheid onder doelgroep in NL
- Sterk op instagram en grote email marketing lijst
- Goodwill van veel influencers en community
- Enorme verkopen met kortingsacties
- Dynamische werkplek waar je snel kan schakelen, klein team
- Grote en stijlvolle content productie & showroom tot beschikking in Den haag


Wat bieden wij:
Ons team is hecht en ambiteus waardoor we altijd naar verbetering streven en elke dag obstakels tackelen. Dit is een leuke utidaging voor sommige. Zolang je de juiste fit bent en aantoont dat je, je doelen bereikt, dan is alles bespreek en onderhandelbaar.

Solliciteren?
Ookal ben je getalenteerde beginner, we zoeken voor deze functie echt iemand
met ruime jarenlange ervaring in een soort gelijk bedrijf of branche.
Mail je CV en een korte motivatie email naar jobs@bayuthelabel.com.
We zullen binnen een aantal dagen contact met je opnemen. 

Experienced (community & content) marketing specialist

Bayu
Bayu is an emerging fashion brand with prominence in bikinis.
We simply focus on product, content and community. 
We have great brand awareness among our target group, have a lot of goodwill among medium and large influencers and we are growing rapidly, 
which means we are tapping into new opportunities. 
Organizing short and long term pop-up stores in Amsterdam, Bali and Cape Town are plans for the near future. 
We also just opened a new stylish showroom space for content production and community events.


Who are we looking for:
- You are an all-round marketing specialist with several years of experience in similar companies.
- You have experience with online and offline marketing, community building, content strategies and well-structured campaigns.
- You like a difficult challenge and you can come up with creative solutions. You are a go-getter and bite into something when the going gets tough.
- You understand the fashion market and can think along from the perspective of a director and not just as the marketing manager.


Goals:
- Double sales in low season (increase sales of other product categories)
- Increase sales in high season by 20%
- Attract, convert, bind and upsell more customers.
- Set up, maintain and centralize an active community in business processes
- Optimize campaign systems and make them more efficient (in monday.com)


Bottlenecks:
- Constantly new collections, no AIS
- In the Netherlands we are seen as expensive, abroad we are seen as inexpensive.
- Talented and sometimes slightly turbulent colleagues and workplace
- No big budgets and a small team


Assets:
- Visual creative genius as a colleague
- Brand has great brand awareness among target group in NL
- Strong on instagram and large email marketing list
- Goodwill from many influencers and community
- Huge sales with discount promotions
- Dynamic workplace where you can switch quickly, small team
- Large and stylish content production & showroom available in The Hague


What do we offer:
Our team is close-knit and ambitious, so we always strive for improvement and tackle obstacles
every day. This is a fun challenge for some. As long as you are the right fit and demonstrate that you 
are achieving your goals, then everything is negotiable.


Apply?
Even if you are a talented beginner, we are really looking for someone
with many years of experience in a similar company or industry for this position.
Mail your CV and a short motivation email to jobs@bayuthelabel.com.
We will contact you within a few days.